Vừa dọn về ở, cư dân tá hoả vì "đường nội bộ thành đường công cộng"

Con đường nội bộ của chung cư nhưng hiện đã được đấu nối với cổng chính của trường mầm non và trở thành con đường công cộng để bất kỳ ai ra vào cũng được khiến cư dân lo lắng.
Mới nhất