Vừa đọc bản tin thời tiết, vừa… giải khối Rubik

Vừa đọc bản tin dự báo thời tiết, biên tập viên truyền hình vừa thực hiện thử thách giải khối Rubik. (đọc thêm)