Vừa bán vé số vừa đến bếp ăn từ thiện Phú Quốc lo chuyện cơm nước cho bà con chạy lũ

Vừa bán vé số vừa đến bếp ăn từ thiện Phú Quốc lo chuyện cơm nước cho bà con chạy lũ (đọc thêm)