video cùng chuyên mục

Vụ cựu binh Mỹ trả nhật ký: Đồng đội bật khóc kể về người lính

Ông Phạm Quốc Bảo, người lính Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng, Quân khu 5, nhận ra đồng đội thông qua số hiệu hòm thư xuất hiện trong trang nhật ký mà cựu binh Mỹ lưu giữ hơn nửa thế kỷ.