Về trang chủ

Vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên, các bị cáo khai tại tòa

6 bị cáo nguyên là công an Tuy Hòa (Phú Yên) phải hầu tòa
Dân trí
Đang xem
Vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên, các bị cáo khai tại tòa

Vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên, các bị cáo khai tại tòa

Mới nhất