Võ sư Thiếu Lâm thể hiện màn khinh công đạp nước

Nhà sư Thiếu Lâm, Shi Liliang đã vượt qua quãng đường 125 mét di chuyển trên mặt nước. (đọc thêm)