video cùng chuyên mục

Võ sĩ ngã dập mặt sau tuyệt chiêu "vô ảnh cước" bị lỗi

Hai võ sĩ đường phố có màn tỷ thí phân định cao thấp, tuy nhiên một trong hai võ sĩ đã ngã dập mặt và bất tỉnh hồi lâu sau khi anh thi triển bị lỗi tuyệt chiêu "vô ảnh cước".