video cùng chuyên mục

Vợ chồng dành gần 30 năm xây "ốc đảo" đẹp như cổ tích, sống tự cung tự cấp

Sau gần 3 thập kỷ, từ một ngôi nhà nhỏ, Wayne và Catherine đã xây dựng lên một hệ thống nhà nổi, bao gồm 12 kết cấu kiến trúc chính.