Vợ chồng dành gần 30 năm xây "ốc đảo" đẹp như cổ tích, sống tự cung tự cấp

Dân trí

Sau gần 3 thập kỷ, từ một ngôi nhà nhỏ, Wayne và Catherine đã xây dựng lên một hệ thống nhà nổi, bao gồm 12 kết cấu kiến trúc chính.

Vợ chồng dành gần 30 năm xây "ốc đảo" đẹp như cổ tích, sống tự cung tự cấp

Hương Thảo

Theo Exploring Alternatives

Đáng quan tâm
Mới nhất