Vợ chồng dành gần 30 năm xây "ốc đảo" đẹp như cổ tích, sống tự cung tự cấp

(Dân trí) - Sau gần 3 thập kỷ, từ một ngôi nhà nhỏ, Wayne và Catherine đã xây dựng lên một hệ thống nhà nổi, bao gồm 12 kết cấu kiến trúc chính.

Vợ chồng dành gần 30 năm xây "ốc đảo" đẹp như cổ tích, sống tự cung tự cấp