Vlogger Huy Me trở lại sau 2 năm tuyên bố giành nút vàng Youtube

Vlogger Huy Me bị bạn bè ngó lơ sau 2 năm không làm vlog. Lần này trở lại anh tuyên bố tham vọng lấy nút vàng Youtube (đọc thêm)