#Vlog 15: Học cách phân biệt /θ/ và /ð/

Đối với những bạn mới làm quen với tiếng Anh, việc phát âm hai phụ âm /θ/ và /ð/ là chuyện không hề đơn giản bởi chưa hề tiếp xúc với hai phụ âm này trong tiếng Việt. Trong bài giảng này, thầy Chris và bạn Linh sẽ hướng dẫn các học viên cách phát âm hai phụ âm này theo cách đơn giản và dễ tiếp thu.
Mới nhất