Vinicius Jr: Ngôi sao mới của Real Madrid

Vinicius Jr gia nhập Real Madrid với kỳ được sẽ khỏa lấp chỗ trống của C.Ronaldo để lại. Sẽ cần thêm thời gian nhưng Vinicius Jr đang làm tốt (đọc thêm)