Vinh: Hàng loạt xe chết máy sau cơn mưa lớn

Vinh: Hàng loạt xe chết máy sau cơn mưa lớn (đọc thêm)