video cùng chuyên mục

Vietnam Post chia chọn hàng hóa tự động, rút ngắn thời gian giao hàng

Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vừa đưa vào vận hạnh một trong những hệ thống chia chọn hàng hóa tự động hiện đại nhất Việt Nam.