Về trang chủ

Việt Nam sản xuất thành công hoạt chất hỗ trợ người bệnh ung thư - Genk Plus

GENK PLUS là sản phẩm ứng dụng kết hợp thành quả từ 2 đề tài Nghiên cứu khoa học đột phá cấp Nhà nước của Viện Hàn lâm trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị ung thư.
Dân trí
Đang xem
Việt Nam sản xuất thành công hoạt chất hỗ trợ người bệnh ung thư - Genk Plus
03:10

Việt Nam sản xuất thành công hoạt chất hỗ trợ người bệnh ung thư - Genk Plus

Mới nhất