video cùng chuyên mục

Việt Nam sản xuất thành công hoạt chất hỗ trợ người bệnh ung thư - Genk Plus

GENK PLUS là sản phẩm ứng dụng kết hợp thành quả từ 2 đề tài Nghiên cứu khoa học đột phá cấp Nhà nước của Viện Hàn lâm trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị ung thư.