video cùng chuyên mục

Việt Nam đặt mục tiêu giảm 20% trẻ em tử vong do đuối nước năm 2030

Chương trình phòng, chống đuối nước đã dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho khoảng 44.000 trẻ em, đặc biệt triển khai tăng cường ở 8 tỉnh có tỉ lệ trẻ em đuối nước cao nhất cả nước