Việt Anh ôm Quỳnh Nga

Vừa gặp lại cô, Việt Anh đã dành cho cô cái ôm thân mật, thắm thiết động viên. (đọc thêm)