video cùng chuyên mục

Video ý tưởng về thiết kế hoàn chỉnh smartphone màn hình gập của Google

Video về bản dựng hoàn chỉnh đã cho thấy trọn vẹn về ý tưởng thiết kế chiếc smartphone màn hình gập của Google.