Video trên tay Galaxy Z Flip trước ngày ra mắt

Gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện thêm video trên tay Galaxy Z Flip trước ngày sản phẩm được ra mắt. (đọc thêm)