Video trải nghiệm giọng nói tự nhiên của VTCC.AI và so sánh với giọng nói của Google

VTCC.AI sử dụng công nghệ học sâu (deep learning) tiên tiến thay vì áp dụng các kỹ thuật truyền thống như HMM (Hidden Markov Model) hay ghép nối các từ... giúp cho giọng đọc tự nhiên, liền mạch, ngắt nghỉ, kết hợp với biểu cảm chính xác. Sản phẩm này đạt được giải nhất trong cuộc thi xử lý ngôn ngữ tiếng Việt (VLSP 2018) với số điểm vượt trội so với các đối thủ cả về độ tự nhiên lẫn mức độ rõ ràng và được các chuyên gia đánh giá cao. (đọc thêm)