video cùng chuyên mục

Video time-lapse quá trình dựng robot cao nhất Việt Nam của Guiness Việt Nam chứng nhận được ghi lại bởi camera OPPO Find 7

Video time-lapse quá trình dựng robot cao nhất Việt Nam của Guiness Việt Nam chứng nhận được ghi lại bởi camera OPPO Find 7