Video siêu tên lửa đạn đạo Nga rời bệ phóng tiêu diệt mục tiêu cách 2.100 km

Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đã thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân RS-12M Topol. (Video: Bộ Quốc phòng Nga) (đọc thêm)