Video phẫu thuật nội soi gắp đỉa ra khỏi cổ họng bệnh nhi

Video phẫu thuật nội soi gắp đỉa ra khỏi cổ họng bệnh nhi (đọc thêm)