Video ông Nguyễn Cảnh Nhu - Tộc trưởng họ Nguyễn Cảnh chia sẻ sự việc.

Ông Nguyễn Cảnh Nhu - Tộc trưởng họ Nguyễn Cảnh chia sẻ sự việc. (đọc thêm)