Video: Nữ sinh nghèo bỏ thi tốt nghiệp chịu tang bố xúc động khi được nhiều trường đại học tiếp nhận.

Nữ sinh nghèo bỏ thi tốt nghiệp chịu tang bố xúc động khi được nhiều trường đại học tiếp nhận. (đọc thêm)