Video mô phỏng tốc độ lây lan nhanh chóng của virus trong nhà hàng

Đài NHK của Nhật Bản đã đăng tải một đoạn video mô phỏng việc vi khuẩn hoặc virus như SARS-CoV-2 có thể dễ dàng lây lan trong nhà hàng chỉ từ một người mang mầm bệnh. (Video: NHK)
Mới nhất