Video: Lãnh đạo trường PTTH Đức Thọ khẩn cầu các nhà hảo tâm chung tay cứu lấy học sinh nghèo học giỏi.

Video: Lãnh đạo trường PTTH Đức Thọ khẩn cầu các nhà hảo tâm chung tay cứu lấy học sinh nghèo học giỏi. (đọc thêm)