video cùng chuyên mục

Video: Khoảnh khắc tuyết lở gây sốc, chôn vùi người trượt tuyết

Video: Khoảnh khắc tuyết lở gây sốc, chôn vùi người trượt tuyết.