Video đã được cắt phần lớn vì nhiều cảnh bạo lực

đánh ghen kinh hoàng giữa đường phố (đọc thêm)