video cùng chuyên mục

Video: Chương trình "Ấm nồng Tết Việt"

"Ấm nồng Tết Việt" là chương trình nhằm gắn kết, giao lưu giữa người dân địa phương với người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại tỉnh Quảng Bình.