Video cận cảnh ngôi chùa hàng chục tỷ đồng xây trái phép lấn di tích lịch sử quốc gia.

Cận cảnh ngôi chùa hàng chục tỷ đồng xây trái phép lấn di tích lịch sử quốc gia. (đọc thêm)