Video: Cảm động người cha trẻ mất đôi tay chăm bé thơ khát sữa nhận hơn 140 triệu đồng của bạn đọc Báo Dân trí.

Cảm động người cha trẻ mất đôi tay chăm bé thơ khát sữa nhận hơn 140 triệu đồng của bạn đọc Báo Dân trí.
Mới nhất