Video bản dựng hoàn chỉnh cho thấy thiết kế của Galaxy Fold 2

Những hình ảnh bản dựng hoàn chỉnh của Galaxy Fold 2 bị rò rỉ trên Internet cho thấy nhiều khả năng sản phẩm sẽ có đến 2 phiên bản khác nhau. (đọc thêm)