Video 9 triệu view của The A Code cover "Boy With Luv" BTS

The A-code là một nhóm nhảy khá nổi tiếng trong cộng đồng fan K-pop Việt Nam với những video được đầu tư rất công phu về cả mặt chuyên môn lẫn hình ảnh. (đọc thêm)