Vẻ đẹp của cầu Ruyi

Vẻ đẹp của cầu Ruyi ở Chiết Giang, Trung Quốc.
Mới nhất