VAR từ chối phạt đền cho tuyển Việt Nam

Phút 27, trọng tài dùng VAR nhưng từ chối phạt đền cho tuyển Việt Nam
Mới nhất