Văn hoá giao thông và chuyện “Chiếc áo không làm nên thầy tu”

Dán lên kính hậu hàng chục logo, biểu tượng của các nhóm lái xe như để tuyên truyền cho việc lái xe an toàn, lái xe có văn hoá…, nhưng hành xử của tài xế trong clip lại không hề thể hiện điều đó... (đọc thêm)