Vải Lục Ngạn, nhãn Sơn La vượt xa vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên?

Vải Lục Ngạn, nhãn Sơn La vượt xa vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên? (đọc thêm)