video cùng chuyên mục

Ứng dụng hữu ích giúp tạo ghi chú bằng giọng nói, có hỗ trợ tiếng Việt

Voice Notes là ứng dụng miễn phí, cho phép người dùng tạo ra các nội dung ghi chú bằng giọng nói và tự động chuyển đổi thành văn bản trên ứng dụng.