video cùng chuyên mục

Ứng dụng dynamicSpot mang Dynamic Island lên smartphone Android

Mỗi khi có một tính năng nào mới trên iPhone, nhiều người dùng Android cũng rất muốn được mang tính năng đó lên smartphone của mình. Đó là lý do ứng dụng với tên gọi dynamicSpot được ra đời.