Tỷ lệ ủng hộ ông Trump thấp kỷ lục sau 100 ngày nhậm chức

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump thấp kỷ lục sau 100 ngày nhậm chức
Mới nhất