Tuyết bất ngờ rơi trên sa mạc Sahara sau gần 40 năm

Tuyết bất ngờ rơi trên sa mạc Sahara sau gần 40 năm
Mới nhất