Truyền thông giúp tố cáo hành vi bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Hội nghị sơ kết Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực. (đọc thêm)