Trương Võ Thành Nhân lập kỷ lục 120 điểm phần thi Khởi động

Cuộc thi Tuần 2 Tháng 1 Quý 4 Đường lên Đỉnh Olypia năm thứ 18 bất ngờ khi hai thí sinh liên tiếp san bằng kỷ lục điểm tuyệt đối ở phần thi Khởi động: 120 điểm. (đọc thêm)