Về trang chủ

Trương Ngọc Hữu thể hiện "live" Đợi em đến hoa cũng tàn

Trương Ngọc Hữu được xem là một trong Tứ đại thiên vương của làng giải trí Hồng Kông cùng Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành.
Dân trí
Đang xem
Trương Ngọc Hữu thể hiện "live" Đợi em đến hoa cũng tàn
05:45

Trương Ngọc Hữu thể hiện "live" Đợi em đến hoa cũng tàn

Mới nhất