Trường nghề ngày càng thu hút thí sinh

Mấy năm gần đây, với các chính sách của Bộ Lao động-Thương binh & xã hội trong định hướng nghề nghiệp, cùng với việc thay đổi phương thức tuyển sinh, Trường CĐ Nghề Đà Nẵng ngày càng hút thí sinh. (đọc thêm)