Trường học sắp sập, thầy trò nơm nớp lo sợ

Đó là Trường THCS Long Lộc, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Mới nhất