Trung ương Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2020

Ngày 28/6 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. (đọc thêm)