video cùng chuyên mục

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) của Intech Group

Cùng với làn sóng chuyển dịch trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Tập đoàn Intech Group đã hội nhập cùng nền kinh tế bằng việc quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển R&D.