Trung tá Jacob French giới thiệu về chiến hạm Regina

Trung tá Jacob French giới thiệu về chiến hạm Regina của Cânda đang thăm cảng Cam Ranh. (đọc thêm)